Komunikačné a pracovné zručnosti v digitálnej dobe

V posledných rokoch sa, kvôli covidu doba veľmi zmenila a aj pracovný svet a v ňom denne používané mäkké zručnosti sa museli prispôsobiť digitalizácií. Naučiť sa správne používať mäkké zručnosti aj v online prostredí je preto veľmi dôležité a žiadané.

Obsahová náplň kurzu »

«