Predajné zručnosti 2 pre pokročilých

Tento kurz nadväzuje na kurz Predajné zručnosti 1.

Trvanie kurzu: 28 hodín

Forma výučby: kombinovaná / online

Miesto kurzu: Posôbíme na Liptove, ale podľa záujmu a vzájomnej dohody vieme kurz realizovať kdekoľvek prezenčne, alebo online formou.

Cena kurzu: 996,- eur s DPH 

Cieľ kurzu

Zdokonalíte sa v štrukturovanom kladení otázok na presnejšie identifikovanie potrieb a posune od predaja produktov k predaju riešení. Zlepšíte si aj schopnosť presvedčivo argumentovať a efektívne využívať neverbálne signály zákazníka, aby ste získali spätnú väzbu pre ďalšie kroky v obchodných rokovaniach a vedeli identifikovať a prispôsobiť sa rôznym typom správania zákazníkov počas komunikácie.

Obsah kurzu

  • Psychológia obchodu – čo sa deje v mysli zákazníka? Práca s vizualizáciou a príkladmi na pritiahnutie a zaujatie zákazníkov, skúsenosti z praxe.
  • Predaj riešení – výhody predaja riešení oproti predaju produktu samotného, orientácia na poskytovanie komplexných riešení pre potreby zákazníka.
  • Komunikácia pre skúsených obchodníkov – identifikácia typológie zákazníkov, efektívne získavanie potrebných informácií, vhodná argumentácia a interakcia so zákazníkom, technika TEL (tvrdenie, emócie, logika), čítanie neverbálnej komunikácie.
  • Profesionálny marketing – využitie marketingu na podporu predaja, príprava a manipulácia s propagačnými materiálmi, logické oslovenie zákazníkov.
  • Manažment kľúčových zákazníkov – ako udržiavať vzťahy s kľúčovými zákazníkmi? Úlohy manažéra kľúčových zákazníkov a ich efektívne plnenie, identifikácia kľúčových zákazníkov.
  • Simulácia stretnutia s kľúčovým zákazníkom – typy stretnutí, príprava na stretnutie, jednanie a budovanie vzťahov.
  • Starostlivosť o zákazníka – spôsoby starostlivosti o zákazníkov, predaj doplnkových produktov a služieb existujúcim zákazníkom, dlhodobá udržba vzťahov so zákazníkmi.