Poradenstvo pri tvorbe a riadení vernostných programov.

Skúsenosti z návrhu, implementácie a následného prevádzkovania medzinárodného, čo do počtu klientov, multi-miliónového vernostného programu sú viditeľným znakom našej histórie. Správne nastavenie procesov a ich finančné zhodnotenie pre majiteľa vernostného programu nás priviedlo aj k zisku viacerých medzinárodných ocenení. Bude nám cťou zdieľať know-how aj pri návrhu Vášho špecifického zámeru vernosti.