VZDELÁVANIE

Vďaka vzdelávaniu človek napreduje a kvalita jeho života stúpa. V tejto rýchlo meniacej sa dobe je nevyhnutné svoje vedomosti a zručnosti zdokonaľovať a preto treba investovať do sebarozvoja, aby ste viedli plnohodnotný život a vedeli uspokojiť svoje potreby.

Vzdelávanie je jeden z našich pilierov, ktorý stojí na úprimnej snahe odovzdať naše rokmi získavané znalosti a skúsenosti ďalej. Univerzitné štúdiá a množstvo následných pozitívne hodnotných praktických skúseností pred publikom doma aj v zahraničí podčiarkuje túto našu snahu. Preto sme okrem špecifických odborných školení pre úzky okruh klientov vytvorili aj jedinečné balíky kurzov pre široké publikum, ktoré môžu byť financované z prostriedkov z európskej únie, pre viac informácii nás kontaktujte.

Aktuálne kurzy, ktoré môžete využiť aj cez ÚPSVaR, ktoré sú preplácané z Národného projektu: Zručnosti pre trh práce

Jednotlivé kurzy vieme pripraviť podľa požiadaviek. Štandardne je možné ich absolvovať ako jednotlivec, organizovaná skupina alebo skupina poskladaná z jednotlivcov. Sme flexibilní a vždy sa snažíme prispôsobiť Vaším špecifickým požiadavkám a potrebám. Po vzájomnej konzultácii zostavíme vzdelávanie šité na mieru a daný kurz vieme realizovať na rôznych miestach podľa preferencií.

Vzdelávanie je celoživotná aktivita vedúca k rozvoju osobnosti a poznatkov.  Tieto hodnoty sú kľúčovou devízou, preto netreba oblasť vzdelávania nikdy podceňovať.