VZDELÁVANIE

Vďaka projektu “Nestrať prácu – vzdelávaj sa” – môžete mať kurz celkom zadarmo.

Vzdelávanie záujemcov o zamestnanie v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa > ÚPSVaR (gov.sk) »

Vzdelávanie je jeden z našich pilierov, ktorý stojí na úprimnej snahe odovzdať naše rokmi získavané znalosti a skúsenosti ďalej. Univerzitné štúdiá a množstvo následných pozitívne hodnotných praktických skúseností pred publikom doma aj v zahraničí podčiarkuje túto našu snahu. Preto sme okrem špecifických odborných školení pre úzky okruh klientov vytvorili aj dva jedinečné balíky kurzov pre široké publikum.

Prvým je kurz Nutné minimum v dnešnom online svete. »

Druhým je kurz Komunikačné a pracovné zručnosti v digitálnej dobe. »

Jednotlivé kurzy vieme pripraviť podľa požiadaviek. Štandardne je možné ich absolvovať ako jednotlivec, organizovaná skupina alebo skupina poskladaná z jednotlivcov. Sme flexibilní a vždy sa snažíme prispôsobiť Vaším špecifickým požiadavkám a potrebám. Po vzájomnej konzultácii zostavíme vzdelávanie šité na mieru a daný kurz vieme realizovať na rôznych miestach podľa preferencií.

Vzdelávanie je celoživotná aktivita vedúca k rozvoju osobnosti a poznatkov. A tieto hodnoty sú v dnešnej rýchlo sa meniacej a napredujúcej dobe kľúčovou devízou. Preto netreba oblasť vzdelávania nikdy podceňovať.