Predajné zručnosti 1

Tento kurz je pokračovaním kurzu komunikačných a pracovných zručnosti a slúži na získanie špecifických profesijných techník. 

Trvanie kurzu: 28 hodín

Forma výučby: kombinovaná / online 

Miesto kurzu: Posôbíme na Liptove, ale podľa záujmu a vzájomnej dohody vieme kurz realizovať kdekoľvek.

Cena kurzu: 996,- eur s DPH 

Cieľ kurzu

Ako vytvoriť obchodný proces, ktorý by vzbudzoval u zákazníkov túžbu po našich službách alebo výrobkoch? Skutočný úspech obchodníka vyžaduje nielen schopnosti efektívnej prezentácie, ale aj pochopenie psychológie ľudského rozhodovania. Počas školenia sa budeme bližšie zaoberať identifikáciou potrieb zákazníka a hľadaním jeho motivačných faktorov. Ukážeme vám rôzne spôsoby, ako si obchodník môže vytvoriť svoju osobnú značku a ako mu to môže pomôcť v jeho každodennej práci.

Obsah kurzu

  • Určenie kľúčových faktorov pre úspešný predaj – sledovanie správneho postupu a odporúčaných krokov, jasnosť, spoľahlivosť a presvedčivosť, profesionálny prístup
  • Dôkladné poznávanie produktov a služieb – význam znalostí o produktoch a službách, technické špecifikácie a výhody, rozdiely voči konkurenčným ponukám
  • Identifikácia potrieb a komunikácia výhod – kladienie otázok a rozpoznávanie požiadaviek zákazníka, komunikácia výhod pre zákazníka, riešenie námietok
  • Úspešné uzavretie obchodu – rozpoznávanie signálov nákupného záujmu, vzbudenie záujmu o produkt, techniky uzatvárania obchodu, získanie potvrdenia a súhlasu od zákazníka
  • Nábor nových zákazníkov – identifikácia cieľových skupín zákazníkov, príprava predajných materiálov, zameranie sa na individuálne potreby zákazníkov, prvotný kontakt a následná komunikácia, vybudovanie systému získavania nových klientov
  • Vyjednávanie – spracovanie problematických situácií so zákazníkmi, identifikácia typov zákazníkov, riadenie ústupkov a zliav

«