Komunikačné a pracovné zručnosti

Trvanie kurzu: 28 hodín

Forma výučby: kombinovaná / online 

Miesto kurzu: Posôbíme na Liptove, ale podľa záujmu a vzájomnej dohody vieme kurz realizovať kdekoľvek.

Cena kurzu: 996,- eur s DPH 

Soft skills, alebo aj ,,mäkké zručnosti“ predstavujú prenostiteľné schopnosti, vlastnosti a zručnosti človeka, ktoré nesúvisia s kvalifikáciou či odbornosťou, ale s osobnosťou kandidáta, jeho intuíciou, empatiou či emocionálnou inteligenciou. V postcovidových rokoch je na trhu práce vídať významné signály absencie kvalitných kandidátov pre HR oddelenia spoločností. Tento kurz pomáha udržať, alebo nájsť svoju vysnívanejšiu pracovnú pozíciu, preto netreba váhať investovať peniaze do sebarozvoja.  Naučte sa a zdokonaľte svoje soft skills, budete ich používať nielen v offline svete ale aj prostredníctvom moderných technológií v digitálnom svete. Vylepšiť si mäkké zručnosti je vhodné pre každého nakoľko patria medzi najžiadanejšie schopnosti na trhu práce. A investícia do sebarozvoja je najlepšia investícia.  

Základy komunikačných zručnosti 

V dnešnej dobe je komunikácia kľúčová a neustále komunikujeme online aj offline. Tento kurz vám pomôže vaše komunikačné zručnosti zdokonaliť. Vysvetlíme si rozdiely medzi verbálnou a neverbálnou komunikáciou a odhalíme dôležitosti reči tela. Predstavíme si typológiu osobností a špecifiká, ktoré sú pre komunikáciu s jednotlivými typmi charakteristické.  

Asertivita a zvládanie stresu 

Asertivita je veľmi dôležitá zručnosť, na vychádzanie s ostatnými, na pracovisku je viac ako vítaná – je to vynikajúci nástroj na predchádzanie konfliktov a riešenie nekomfortných situácii. Cieľom kurzu je zvládnuť asertívny spôsob komunikácie, ktorý vedie k presadzovaniu cieľov organizácie a podporuje budovanie priaznivej atmosféry na pracovisku. Vysvetlíme si ako prezentovať svoje požiadavky a pocity. Identifikujeme manipulatívne spôsoby správania spolupracovníkov. Naučíme sa aké dôležité je vedieť prijímať kritiku a konštruktívne kritizovať.  

Time management 

Naučíme Ťa ako efektívne využívať svoj čas a mať ho pod kontrolou. Absolvujeme cvičenia a reálne situácie, s ktorými sa človek denne stretáva. Spolu identifikujeme vlastných „zlodejov času“ a naučíme sa použiť opatrenia pomocou ktorých znížime ich negatívny dopad. Pripravíme si časový plán a stanovíme si reálne priebežné a osobné ciele. Vysvetlíme si ako delegovať a zvládať aj náročné záťažové situácie a poradiť si so stresom.  

Tímová práca

Viaceré štúdie poukázali na fakt, že podpora tímovej práce na pracovisku má pozitívny vplyv na produktivitu a kvalitu práce, kreativitu, inovácie i spokojnosť so samotnou pracovnou pozíciou. Zlepšite si otvorenou komunikáciou vzťahy s kolegami, buďte spokojnejší a dosahujte lepšie výsledky práce vďaka vzájomnej pomoci.  

Emočná inteligencia 

Emocionálna inteligencia je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Meriame ju prostredníctvom emocionálneho kvocientu. Na kurze sa naučíme pracovať s emóciami a vďaka aplikácii do vášho života budete šťastnejší, úspešnejší a psychicky odolnejší nielen v súkromí, ale aj v práci.  

Stress management

Naučíme ťa, čo spôsobuje stres a kedy môže byť pre človeka prospešný. Vysvetlíme si ako je možné proti stresu bojovať a na praktických cvičeniach si môžete osvojiť a overiť schopnosti súvisiace s odolávaním stresu. Po absolvovaní kurzu budete schopný efektívnejšie pracovať v stresovom prostredí a regulovať ho.