Poradenstvo v oblastiach mediálnej a PR spolupráce.

Správne nastavenie public relations a komunikácia s médiami nie je vždy ľahká úloha. Keď je ale možnosť stavať na praktických skúsenostiach v našich radoch, tak sa aj táto úloha rieši ľahšie. Poradenstvo alebo priamy výkon komunikácie s médiami, tvorba tlačových správ, mediálne výstupy, alebo mediálne školenia sú naším želiezkom v ohni, ktoré ponúkame v dnešnom svete zmietanom množstvom chaotických správ a povrchných médií.