Projektový manažment 2 pre pokročilých

Trvanie kurzu: 28 hodín

Forma výučby: kombinovaná / online

Miesto kurzu: Posôbíme na Liptove, ale podľa záujmu a vzájomnej dohody vieme kurz realizovať kdekoľvek.

Cena kurzu: 996,- eur s DPH

Cieľ kurzu

 • Ovládnutie riadenia projektu počas jeho realizačnej fázy: optimalizácia kvality, času a nákladov projektu a riadenie zmien.
 • Zvládnutie organizácie práce na projekte z hľadiska vedúcich a členov projektových tímov.
 • Zdieľanie praktických skúseností z realizácie projektov.

Obsah kurzu

Úspech v riadení projektov

 • Identifikácia strategických dôrazov v jednotlivých fázach životného cyklu projektu.
 • Kritické faktory úspechu projektu.

Organizácia práce projektového tímu

 • Prvé stretnutie, Aktuálny stav, Riešenie problémov a Ukončovacie stretnutie.
 • Postavenie projektového tímu v rámci organizácie.

Monitorovanie projektu a riadenie zmien

 • Mechanizmus riadenia projektu v realizačnej fáze.
 • Optimalizácia časových aspektov: analýza odchýlok v čase a možnosti stlačenia projektového plánu.
 • Optimalizácia nákladov: sledovanie finančného plánu a aktualizácia finančných ukazovateľov.
 • Optimalizácia rozsahu a kvality: zabezpečenie kvality a možnosti úprav rozsahu projektu.
 • Príklady simulácie riadenia projektu a zaznamenávanie zmien 
 • Riadenie zmien.
 • Hybridné riadenie: kombinácia agilných prvkov v rámci tradičného vodopádového modelu riadenia.